thong-bao-ve-viec-xet-mien-giam-hoc-phi-tro-cap-xa-hoi-va-ho-tro-chi-phi-hoc-tap

Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: tracdiabando@hcmunre.edu.vn
Hotline: 028 399 14215
Trường đại học tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh
Khoa trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

  • 29/09/2022

Học kỳ 1 Năm học 2022 – 2023 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

zalo
028 399 14215