thong-bao-lich-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep-dai-hoc-lien-thong-khoa-05-07-08

Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: tracdiabando@hcmunre.edu.vn
Hotline: 028 399 14215
Trường đại học tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh
Khoa trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA 05, 07, 08

  • 10/10/2022
THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA 05, 07, 08

Phòng bảo vệ đồ án là phòng A302; A303.

Lưu ý: Khi đi bảo vệ đồ án trang phục lịch sự

Chuẩn bị đầy đủ các file số liệu, tài liệu, bản đồ liên quan đến đồ án

Danh sách hội đồng và thời gian bảo vệ học viên theo dõi theo đường Link sau:

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 

zalo
028 399 14215