thong-bao-han-nop-bai-khoa-luan-tot-nghiep-hoan-chinh

Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: tracdiabando@hcmunre.edu.vn
Hotline: 028 399 14215
Trường đại học tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh
Khoa trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý

THÔNG BÁO HẠN NỘP BÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN CHỈNH SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÓA 04, 05, 06 VÀ KHÓA 07 (LẦN 1) - ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

  • 26/08/2022

HẠN NỘP BÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN CHỈNH

THÔNG BÁO HẠN NỘP BÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN CHỈNH SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÓA 04, 05, 06 VÀ KHÓA 07 (LẦN 1) - ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO HẠN NỘP BÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN CHỈNH SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÓA 04, 05, 06 VÀ KHÓA 07 (LẦN 1) - ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

Hồ sơ kèm theo Bài KLTN hoàn chỉnh với yêu cầu:

1. Bài Khóa luận tốt nghiệp phải có chữ ký của GVHD và GVPB.

2. Báo cáo tiến độ phải có chữ ký của GVHD.

3. Phiếu giải trình Sinh viên phải có chữ ký của GVPB.

4. Phiếu nhận xét Hội đồng phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng.

Hạn cuối nộp bài KLTN trước 15h ngày 08/08/2022

zalo
028 399 14215