Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: tracdiabando@hcmunre.edu.vn
Hotline: 028 399 14215
Trường đại học tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh
Khoa trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý

Tài liệu giáo trình bộ môn kỹ thuật địa chính

  • 12/04/2022
  • 813
Tài liệu giáo trình bộ môn kỹ thuật địa chính

STT

TÊN HỌC PHẦN

SÁCH GIÁO TRÌNH

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1

Bản đồ địa chính

Đo đạc địa chính, TS. Nguyễn Trọng San, Trường đại học Mỏ- Địa Chất, 2001

                                 

2

Tin học ứng dụng trong chuyên ngành

Giáo trình tin học ứng dụng, Vương Thị Hòe, Đặng Tuyết Minh, Trịnh Thị Hoài Thu, Hà Nội, 2013.

Hướng dẫn tự học Autocad, Trần Phú Tài, NXB Giao thông vận tải, 2005.

Số hoá và biên tập bản đồ số sử dụng phần mềm MicroStation,
Đặng Thị Liên, NXB Bản đồ, 2000. 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Topo 2005, Công ty TNHH Công nghệ Hài Hòa, Hà Nội

Ứng dụng tin học trong trắc địa công trình, Nguyễn Quang
Khánh, NXB Giao thông vận tải, 2016

3

Đo đạc địa chính

Đo đạc địa chính, TS. Nguyễn Trọng San, Trường đại học Mỏ- Địa Chất, 2001

 

zalo
028 399 14215