Phần mềm Địa - Tin học

Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: tracdiabando@hcmunre.edu.vn
Hotline: 028 399 14215
Trường đại học tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh
Khoa trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý

Phần mềm Địa - Tin học

  • 13/04/2022
  • 489
Phần mềm Địa - Tin học
GIS

ArcGis : 10.3.1 ; 10.5 ;  10.6

ArcGis Pro: 2.2  ; 2.2.4

ArcGis Server: 10.5.1

ArcGis Online

VIỄN THÁM

ENVI:     4.7     5.2

MÃ NGUỒN MỞ

QGIS  2.16.1.2

GOOGLE EARTH ENGINE

MAPINFO

Mapinfo 15

zalo
028 399 14215