hoi-nghi-tong-ket-nam-2023

Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: tracdiabando@hcmunre.edu.vn
Hotline: 028 399 14215
Trường đại học tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh
Khoa trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý

Hội nghị Tổng kết năm 2023

  • 26/03/2024
  • 37

Hội nghị Tổng kết năm 2023 – Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý

Hội nghị Tổng kết năm 2023

Sáng ngày 15.12.2023 tại phòng họp B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết năm 2023. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và xây dựng Khoa trong năm 2023, đồng thời xây dựng kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ, chương trình hoạt động của Khoa trong năm 2024.

Tham dự Hội nghị, có Phó hiệu trưởng Nhà trường PGS.TS. Lê Hoàng Nghiêm; Trưởng khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý - chủ trì Hội nghị; và CBVC & NLĐ   thuộc Khoa.

Thầy Đỗ Minh Tuấn báo tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng phát triển năm 2024

Phát biểu mở đầu Hội nghị, Trưởng khoa TS. Đỗ Minh Tuấn bày tỏ vui mừng trước sự tham dự của PGS.TS. Lê Hoàng Nghiêm và Viên chức, Người lao động trong Khoa trong dịp tổng kết cuối năm và nhấn mạnh, khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2023. Cụ thể, trong báo cáo TS. Đỗ Minh Tuấn đã nêu rõ tình hình hoạt động của Khoa trong năm 2023 và nêu bật định hướng trong năm 2024.

Những kết quả mà Khoa đã đạt được trong năm 2023:

Về công tác đào tạo: Giảng viên trong Khoa đảm bảo dạy đủ số giờ quy định, chất lượng giảng dạy được đánh giá đạt yêu cầu. Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, không có đồng chí nào vi phạm quy chế. Bố trí nhân sự phân công giờ giảng hợp lý, cân đối giữa các học kỳ trong năm.

Về công tác nghiên cứu khoa học: Giảng viên hoàn thành đầy đủ giờ nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà trường. Năm học 2022-2023, khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý có 16 bài báo được đăng trên tạp chí, tuyển tập khoa học trong nước; 02 bài báo cáo tham dự hội thảo quốc tế; 01 bài báo cáo tham dự hội thảo trong nước.

Về công tác sinh viên: Tập thể Giảng viên và Sinh viên khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý đã phối hợp tổ chức thành công các chương trình Chào đón tân sinh viên khóa 12 và tư vấn hướng nghiệp năm 2023, Cuộc thi tay nghề Trắc địa lần thứ III, Tổ chức họp mặt truyền thống ngành Đo đạc Bản đồ Việt Nam. Cố vấn học tập luôn hỗ trợ, bám sát sinh viên các lớp phụ trách, báo cáo sinh hoạt lớp đúng thời hạn, theo dõi, đôn đốc nhắc nhở sinh viên học tập, nghiên cứu.

Về công tác tuyển sinh: Tuyển sinh khóa 11 đại học chính qui với 88 sinh viên Tuyển sinh ThS ngành Kỹ thuật TĐ, BĐ được 24 HV, Hệ LTVHVL được 110 sinh viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong năm, TS. Đỗ Minh Tuấn cũng nhấn mạnh về việc tuyển sinh hệ chính quy năm 2023 là chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Sau khi nghe báo cáo về kết quả thực hiện năm 2023, tại hội nghị, CBVC & NLĐ trong Khoa đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Trưởng khoa TS. Đỗ Minh Tuấn đã nhấn mạnh biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ, chương trình hoạt động của Khoa trong năm 2024 trong báo cáo như sau:

Về hoạt động đào tạo: Tiếp tục tham gia nỗ lực trong hoạt động tuyển sinh của Nhà trường; mở rộng các lớp hệ LT VHVL ở các tỉnh khác như Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Bình Thuận,…; Giữ vững ổn định quy mô đào tạo; Thực hiện giảng dạy theo đúng lịch của Nhà trường; Tăng cường năng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực và đổi mới hình thức thi, đánh giá kết quả; Đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp hỗ trợ SV học tập;…

Về hoạt động nghiên cứu khoa học: Đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình, bài giảng, sách tham khảo liên quan đến nội dung các môn học thuộc các chuyên ngành đào tạo đảm bảo nhu cầu giảng dạy, học tập; Xây dựng các giải pháp nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học, khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học; Tăng cường liên kết với các đơn vị trong và ngoài Trường tổ chức các buổi hội thảo khoa học các cấp, hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học;…

Về tổ chức: Tiếp tục phát huy hoạt động hiệu quả của Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Hoàn thiện quy chế hoạt động của Bộ môn, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn của các Bộ môn; Tổ chức gặp gỡ, trao đổi giữa giảng viên và sinh viên hàng năm; …

Về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng GV, NCV của Khoa: Xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với định hướng phát triển chuyên môn, có chất lượng cao, yêu nghề; Quan tâm phát triển con người toàn diện, có đầy đủ trình độ và năng lực để hội nhập quốc tế; Tích cực hỗ trợ và động viên các giảng viên tham gia học nghiên cứu sinh để nâng cao trình độ chuyên môn;…

Sau khi nghe báo cáo về kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý, PGS.TS. Lê Hoàng Nghiêm, Phó hiệu trưởng Nhà trường đã có ý kiến chỉ đạo, BCN Khoa và CBVC, NLĐ trong Khoa cần phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được cũng như cần tích cực hơn nữa trong công tác tuyển sinh hệ chính quy trong năm 2023, trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao, giỏi chuyên môn.

Dưới sự điều hành của Trưởng khoa, CBVC & NLĐ trong Khoa đã tích cực trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất kế hoạch hoạt động cho năm 2024 như đã nêu trong báo cáo.

Tại hội nghị này, công tác xét thi đua, khen thưởng được diễn ra công khai và minh bạch. Thông qua hình thức bỏ phiếu, với 100%  CBVC & NLĐ  có mặt tán thành: Tập thể Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý đạt tập thể Lao động tiên tiến; về cá nhân với 27 CBVC & NLĐ  đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó biểu quyết 04 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 05 cá nhân nhận Giấy khen của Hiệu trưởng.

zalo
028 399 14215