Giáo trình - tài liệu chuyên nghành trắc địa công trình

Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: tracdiabando@hcmunre.edu.vn
Hotline: 028 399 14215
Trường đại học tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh
Khoa trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý

Giáo trình - Tài liệu chuyên nghành trắc địa công trình

  • 13/04/2022
  • 1065
Giáo trình - Tài liệu chuyên nghành trắc địa công trình

 

TÊN HỌC PHẦN

SÁCH GIÁO TRÌNH

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trắc địa đại cương

PGS.TS. Phạm Văn Chuyên, Trắc địa đại cương, NXB Xây Dựng Hà Nội 2010

Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa, Trắc địa cơ sở tập 2, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội,  2009

Đỗ Minh Tuấn, Phạm Văn Tùng, Nguyễn Thị Hải Yến, Các phương pháp tính toán trong trắc địa”  NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2018

Thực tập Trắc địa đại cương

PGS.TS. Vũ Xuân Cường, ThS. Huỳnh Nguyễn Định Quốc. Thực tập Trắc địa đại cương, NXB Khoa học và Kỹ thuật  2017

Lý thuyết sai số

Đào Xuân Lộc, Cơ sở lý thuyết xử lý số liệu đo đạc, NXB đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2012

Đào Xuân Lộc. Hướng dẫn bài tập xử lý số liệu đo đạc, Trường đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 2013 (lưu hành nội bộ)

Trắc địa công trình

Đào Xuân Lộc, Trắc địa công trình, NXB đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014

Cơ sở trắc địa công trình 

Phan Văn Hiến, Ngô Văn Hợi, Trần Khánh, Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Quang Thắng, Phan Hồng Tiến, Trần Việt Tuấn, Trắc địa công trình, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội,  2004.

Trắc địa công trình ứng dụng 

Quang Thắng, Trần Việt Tuấn, Trắc địa công trình công nghiệp – Thành phố, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội,  2007

Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Viện. Giáo trình Trắc địa Công trình Giao thông và Thủy lợi, Trường Đai học Tài nguyên và Môi trường Hà nội, 2007.

Thực tập xây dựng lưới khống chế 

Hướng dẫn thực tập trắc địa cao cấp/ PGS.TS Đỗ Ngọc Đường, TS. Đặng Nam Chinh/ĐH Mỏ Địa Chất /2006

Giáo Trình Xây Dựng Lưới Trắc Địa/ TS Dương Vân Phong, Ths Nguyễn Gia Trọng/ NXB Khoa Học Kĩ Thuật/2013

Trắc địa cao cấp/PGS.TS Đỗ Ngọc Đường, TS. Đặng Nam Chinh/ NXB Giao Thông Vận Tải/ 2001

Trắc địa biển

TS. Trần Viết Tuấn, ThS. Phạm Doãn Mậu, Giáo trình Trắc địa biển, NXB Khoa học và Kỹ thuật  2011

 

zalo
028 399 14215