Giáo trình - Tài liệu chuyên ngành công nghệ thông tin địa lý

Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: tracdiabando@hcmunre.edu.vn
Hotline: 028 399 14215
Trường đại học tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh
Khoa trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý

Giáo trình - Tài liệu chuyên ngành công nghệ thông tin địa lý

  • 13/04/2022
  • 833
Giáo trình - Tài liệu chuyên ngành công nghệ thông tin địa lý

 

 TT

TÊN MÔN HỌC

SÁCH GIÁO TRÌNH

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1

Bản đồ đại cương

Bản đồ học đại cương- Lâm Quang Dốc, Phạm Ngọc Đĩnh , NXB Đại học Sư Phạm, Hà Nội, 2006

Bản đồ địa hình, Nhữ Thị Xuân  , NXB. ĐHQG Hà Nội, 2005

Thường thức về bản đồ học, A.M. Cuprin (Lâm Quang Tảo dịch) , NXB. ĐHQG Hà Nội, 2001

Nhập môn bản đồ học, K.A Xalisep (biên dịch Hoàng Phương Nga), NXB ĐHQG HN, 2005

2

GIS đại cương

Lý thuyết và thực hành GIS, Vũ Xuân Cường, Vũ Minh Tuấn,  NXB Khoa học và Kỹ thuật ,Tp. HCM, 2016

GIS Căn Bản,Trần Trọng Đức,  NXB ĐH Quốc Gia TPHCM, 2010.

3

Cơ sở viễn thám

Viễn Thám - Lê Văn Trung - NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2012

Principle of Remote Sensing - An introductory textbook - Wim H. Bakker - ITC, 2009

Remote Sensing of the Environment - John R. Jensen - Pearson, 2007

4

Cơ sở đo ảnh

Cơ sở đo ảnh-Trương Anh Kiệt, Phạm Vọng Thành-
NXB Giao Thông Vận Tải, Hà Nội- Năm XB 2009

Trắc địa ảnh cơ sở-Lê Tiến Thuần-NXB. ĐHQG TPHCM-Năm XB 2006

Phương pháp đo ảnh giải tích và đo ảnh số-Trương Anh Kiệt-Đại Học Mỏ Địa Chất, Hà Nội-Năm XB 2000

Nhập môn xử lý ảnh số-Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thủy- Đại Học Mỏ Địa Chất, Hà Nội-Năm XB 2000

5

 Phân tích không gian

Lý thuyết và thực hành GIS, Vũ Xuân Cường, Vũ Minh Tuấn,  NXB Khoa học và Kỹ thuật ,Tp. HCM, 2016

 Exploring Spatial Analysis in GIS, Yeu-Hong Chou,  OnWord Press, USA, 1997

6

Bản đồ chuyên đề

Bản đồ chuyên đề, Lê Huỳnh, Lê Ngọc Nam , NXB Giáo Dục, Hà Nội, 2001

Bản đồ chuyên đề, Trần Tấn Lộc, NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2005

Thematic Cartography and visualization,Terry A. Slocum,  Prentice Hall, 1999

7

Đoán đọc và điều vẽ ảnh

Đoán đọc điều vẽ ảnh-Phạm Vọng Thành-
NXB Giao Thông Vận Tải, Hà Nội-Năm XB 2004

Tăng dày khống chế ảnh-Trương Anh Kiệt-
NXB Giao Thông Vận Tải, Hà Nội-Năm XB 2000

8

Xử lý và giải đoán ảnh  viễn thám

Thực hành Viễn thám - Lê Văn Trung, Lâm Đạo Nguyên, Phạm Bách Việt - NXB ĐHQG TPHCM, 2006.

Introductory digital image processing - A remote sensing perspective - 2nd Edition - Jensen, John R - Prentice Hall. USA, 1996

Remote sensing and Image Interpretation - Thomas M. Lillesand, R.W. Kierfer - John Wiley a Son Inc, 2000.

 

zalo
028 399 14215