Giảng viên giảng dạy bộ môn trắc địa công trình

Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: tracdiabando@hcmunre.edu.vn
Hotline: 028 399 14215
Trường đại học tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh
Khoa trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý
Thông Báo Xem thêm >>
line TB

Giảng viên giảng dạy bộ môn trắc địa công trình

  • 13/04/2022
  • 818
Giảng viên giảng dạy bộ môn trắc địa công trình
STT Họ & tên Hình ảnh Học vị Môn giảng dạy Email
1

TS.ĐỖ MINH TUẤN

Trưởng Khoa-Trưởng bộ môn Trắc Địa Công Trình

KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Tiến sĩ 

Trắc địa cao cấp

Trắc địa vệ tinh

Hệ thống định vị toàn cầu

...

dmtuan@hcmunre.edu.vn
2 ThS.HUỲNH NGUYỄN ĐỊNH QUỐC KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ Thạc sĩ

Trắc địa cơ sở

Trắc địa cao cấp

Lý thuyết sai số

Xử lý số liệu trắc địa

Trắc địa công trình giao thông thủy lợi

...

hndinhquoc84@gmail.com

3 ThS.NGUYỄN VĂN TUẤN KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ Thạc sĩ

Trắc địa cơ sở

Kỹ thuật lập trình trong trắc địa

Trắc địa cao cấp

...

nvtuan@hcmunre.edu.vn
4 ThS.ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC

KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Thạc sĩ

Trắc địa cơ sở

Lý thuyết sai số

Xử lý số liệu trắc địa

 ...

ngocbn84@gmail.com
5 ThS.NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Thạc sĩ

Trắc địa cơ sở

Bản đồ địa chính đại cương

 ...

yen.nguyen161@gmail.com
6 ThS.TRỊNH NGỌC HÀ

KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Thạc sĩ

Đo đạc bản đồ địa chính

Trắc địa cơ sở

Xây dựng lưới khống chế

...

trinhngochamda@gmail.com
7 ThS.NGUYỄN HỮU ĐỨC

KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Thạc sĩ

Cơ sở trắc địa công trình

Quan trắc biến dạng công trình

Trắc địa công trình xây dựng dân dụng

 Xây dựng lưới khống chế

...

huuduc1kk2@gmail.com
8 ThS.NGUYỄN XUÂN HÒA

KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Thạc sĩ

Cơ sở trắc địa công trình

Quan trắc biến dạng công trình

Trắc địa công trình xây dựng dân dụng

Xây dựng lưới khống chế

 ...

xuanhoa.ah@gmail.com

 

zalo
028 399 14215