Giảng viên giảng dạy bộ môn quản lý hạ tầng đô thị

Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: tracdiabando@hcmunre.edu.vn
Hotline: 028 399 14215
Trường đại học tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh
Khoa trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý

Giảng viên Bộ môn Quản lý Hạ tầng đô thị

  • 20/11/2022
  • 897

Giảng viên Bộ môn Quản lý Hạ tầng đô thị là các Tiến sĩ, Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh và Học viên cao học có chuyên môn thuộc nhóm ngành Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý đô thị và công trình được đào tạo từ các trường đại học uy tín trong nước và nước ngoài.

Giảng viên  Bộ môn Quản lý Hạ tầng đô thị
STT Họ Và Tên Chân dung Các môn giảng dạy
1

TS.KS. Đặng Xuân Trường

Trưởng Bộ môn

[E] dxtruong@hcmunre.edu.vn

-----

- Tiến sỹ Kỹ thuật

- Thạc sỹ , Kỹ sư Xây dựng

- Kỹ sư Asean (MS: 6306)

- Ủy viên BCH Trung ương

Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

- Ủy viên BCH Hội Khoa học

Kỹ thuật Xây dựng TP. HCM

- Khoa học Quản lý

- Quản lý dự án xây dựng
- An toàn lao động & MTXD
- Quản lý xây dựng công trình đô thị
- Kinh tế xây dựng
- Đồ án tổng hợp, ĐATN
- Các phương pháp cải tạo đất đá
- Nền móng công trình…

2

TS. Nguyễn Hữu Quốc Hùng

Giảng viên

[e] nhqhung@hcmunre.edu.vn

-----

- Post Doctorate Degree

- Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng  

- Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng

- Kỹ sư Kỹ thuật HTĐT

- Hệ thống Hạ tầng kỹ thuật 1
-
Hệ thống Hạ tầng kỹ thuật 2
- Cấp thoát nước đô thị
- Tiếng anh chuyên ngành QLĐT&CT

 
3

TS.KTS. Hoàng Quỳnh Anh

Giảng viên thỉnh giảng

[e] anh.hoang@ut.edu.vn

-----

- Tiến sĩ Quản lý dự án  

- Thạc sỹ Quản lý dự án

- Kiến trúc sư Kiến trúc công trình

- Kiến trúc
-
Nguyên lý TK công trình công cộng
- Nguyên lý TK công trình nhà ở đô thị

 
4

ThS.KTS. Võ Trọng Nghĩa

Giảng viên

[e] vtnghia@hcmunre.edu.vn

-----

- Thạc sỹ Quản lý đô thị & CT

- Kiến trúc sư Kiến trúc công trình

- Kiến trúc
-
Luật xây dựng & Đô thị
- Thiết kế đô thị
5

ThS.KTS. Hồ Ngọc Liên Hương

Giảng viên thỉnh giảng

[e] hnlhuong@hcmunre.edu.vn

-----

- Thạc sỹ Quản lý đô thị & CT

- Kiến trúc sư Quy hoạch

- Quản lý phát triển khu đô thị
- Đồ án Quản lý Quy hoạch đô thị

 
6

KS. Nguyễn Anh Hiệp

Trợ giảng

[e] nahiep@hcmunre.edu.vn

-----

- Kỹ sư Xây dựng DD&CN

- Học viên Cao học 

(Quản lý Đô thị và công trình)

- Quản lý hệ thống hạ tầng kĩ thuật

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Nguyên lý thiết kế công trình công cộng

7

KS. Nguyễn Đình Huy

Trợ giảng

[e] ndhuy@hcmunre.edu.vn

-----

- Kỹ sư Xây dựng DD&CN

- Học viên cao học

(Công nghệ & Quản lý Xây dựng)

- Quản lý dự án xây dựng

- Kinh tế xây dựng

 

 

 

zalo
028 399 14215