Giảng viên bộ môn công nghệ thông tin địa lý

Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: tracdiabando@hcmunre.edu.vn
Hotline: 028 399 14215
Trường đại học tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh
Khoa trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý

Giảng viên bộ môn công nghệ thông tin địa lý

  • 23/08/2023
  • 750
Giảng viên bộ môn công nghệ thông tin địa lý

 

STT Họ & Tên Hình ảnh Học vị Môn giảng dạy Email  
1

TS.LÊ MINH VĨNH

Nguyên Phó Trưởng khoa - Trưởng bộ môn Công Nghệ Thông Tin Địa Lý

KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Tiến sĩ

Bản đồ đại cương

GIS đại cương

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lí tài nguyên môi trường

Phân tích không gian

...

leminhvinh@gmail.com  
2

TS. NGUYỄN VĂN KHÁNH

Trưởng bộ môn Công Nghệ Thông Tin Địa Lý

KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Tiến sĩ

Trắc địa công trình

Kinh tế và tổ chức sản xuất trong trắc địa bản đồ

Cơ sở viễn thám

...

tracdiabando@gmail.com  
3

TS. TRẦN THỐNG NHẤT

 

Tiến sĩ

GIS đại cương, Cơ sở Viễn thám và GIS,

Cơ sở Viễn thám, Kỹ thuật xử lý ảnh vệ tinh,

…….

 ttnhat@hcmunre.edu.vn

 

 

 

 

4

 

 

 

TS. VĂN NGỌC TRÚC PHƯƠNG

KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

NCS.ThS

GIS đại cương

Bản đồ chuyên để

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lí tài nguyên môi trường

Phân tích không gian

...

vntphuong@hcmunre.edu.vn  

 

 

 

5

 

 

 

NCS.ThS. TRẦN NGỌC HUYỀN TRANG

KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Thạc sĩ

Cơ sở đo ảnh

Công nghệ đo ảnh

Phương pháp thành lập bản đồ bằng ảnh hàng không

Đoán đọc điều vẽ ảnh

...

tnhtrang@hcmunre.edu.vn  

 

 

 

6

 

 

 

TS. NGUYỄN HÀ TRANG

KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ NCS.ThS

Cơ sở viễn thám

Xử lý và giải đoán ảnh viễn thám

Phân tích không gian

Anh văn chuyên ngành

...

nhtrang@hcmunre.edu.vn  

 

 

 

7

 

 

 

ThS.NGUYỄN THỊ THUẬN

KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Thạc sĩ

Bản đồ đại cương,

Tin học ứng dụng chuyên ngành

Kinh tế và tổ chức sản xuất trong trắc địa bản đồ

Đoán đọc điều vẽ ảnh

...

ntthuan@hcmunre.edu.vn  

 

 

8

 

 

ThS.NGUYỄN KIM HOA

KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Thạc sĩ

Bản đồ đại cương

GIS đại cương

Tin học ứng dụng chuyên ngành

 ...

nkhoa@hcmunre.edu.vn  

 

 

9

 

 

ThS.LÊ THÙY LINH

KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Thạc sĩ

Bản đồ đại cương

Đoán đọc điều vẽ ảnh

...

linhtracdia@gmail.com  

 

 

10

 

 

ThS.MAI THỊ DUYÊN

KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Thạc sĩ

Bản đồ đại cương

Bản đồ địa chính

Bản đồ địa hình

...

duyenmt@hcmunre.edu.vn  

 

 

 

11

 

 

 

ThS. HOÀNG HỮU ĐỨC

 

 

Thạc sĩ

Hệ thống thông tin địa lý 

Bản đồ địa chính

Cơ sở viễn thám

Thực tập xử lý ảnh vệ tinh

...

 

 

 

hhduc@hcmunre.edu.vn

 

 

 

 

12

 

 

 

ThS. NGUYỄN TRỌNG NHÂN

Thạc sĩ

Hệ thống thông tin địa lý 

WebGIS

Lập trình GIS

 

ntnhan@hcmunre.edu.vn

 

 

 

13

 

 

ThS.LÊ THIÊN BẢO

Thạc sĩ

Bản đồ đại cương

Bản đồ địa chính

Bản đồ địa hình

...

ltbao@hcmunre.edu.vn  

 

zalo
028 399 14215