CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: tracdiabando@hcmunre.edu.vn
Hotline: 028 399 14215
Trường đại học tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh
Khoa trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý

Chương trình đào tạo Đại học chính quy năm 2022

  • 17/12/2023
  • 771

Chuyên ngành công nghệ thông tin địa lý

Chuyên ngành kỹ thuật địa chính

Chuyên ngành trắc địa công trình

Chương trình đào tạo Đại học chính quy năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

CHÍNH QUY NGÀNH KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

CHÍNH QUY NGÀNH KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHÍNH

Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

CHÍNH QUY NGÀNH KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ

CHUYÊN NGÀNH TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH

Xem chi tiết

 

zalo
028 399 14215