CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: tracdiabando@hcmunre.edu.vn
Hotline: 028 399 14215
Trường đại học tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh
Khoa trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý

Chương trình đào tạo Đại học chính quy năm 2020

  • 24/06/2022
  • 562
Chương trình đào tạo Đại học chính quy năm 2020

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:  459 /QĐ-TĐHTPHCM ngày 16  tháng 7  năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh)

Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:  459 /QĐ-TĐHTPHCM ngày 16  tháng 7  năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh)

Xem chi tiết

Đề cương chi tiết ngành Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ

- Kiến thức chung, cơ sở ngành (chung 3 chuyên ngành) - xem chi tiết 

- Để cương chi tiết chuyên ngành công nghệ thông tin địa lý - xem chi tiết 

- Đề cương chi tiết chuyên ngành trắc địa công trình - xem chi tiết 

- Đề cương chi tiết chuyên ngành kỹ thuật địa chính - xem chi tiết  

- Đề cương chi tiết thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp - xem chi tiết 

-  Đề cương chi tiết học phần xem chi tiết 

zalo
028 399 14215