Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: tracdiabando@hcmunre.edu.vn
Hotline: 028 399 14215
Trường đại học tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh
Khoa trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý

Lịch sử hình thành

  • 12/04/2022
  • Năm 1976, ngay sau khi giải phóng Miền Nam, trường Trung Học Đo đạc Bản đồ II ra đời theo quyết định số 850/QĐ của Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước. Lúc mới thành lập, trường đào tạo 2 chuyên ngành: Đo đạc Công trình và Biên vẽ Bản đồ.
  • Năm 1978, hai chuyên ngành nữa được bổ sung là: Đo đạc Địa hình, Đo đạc  Đại địa.
  • Năm 1994, Tổng Cục Địa chính được thành lập trên cở sở hợp nhất Tổng cục Quản lý Ruộng đất và Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước. Ngay sau đó, Trường Trung Học Đo đạc Bản đồ II được đổi tên thành Trường Trung học Địa chính III. Khi đó, bốn chuyên ngành đào tạo chủ yếu là Đo đạc địa hình, Đo đạc Địa chính, Đo đạc Công trình và Quản lý đất đai.
  • Năm 2001, trường Trung học Địa chính III được đổi tên thành trường Trung học Địa chính Trung Ương III. Khoa Đo đạc Bản đồ được thành lập và là một trong hai khoa chuyên nghành của nhà trường (khoa còn lại là Khoa Quản Lý Đất Đai).
  • Năm 2006, cùng với việc sáp nhập hai trường trung cấp thành trường Cao đẳng Tài Nguyên Và Môi Trường TP.HCM, khoa Trắc địa và Bản đồ được thành lập trên cơ sở khoa Đo đạc Bản đồ của trường Địa Chính Trung Ương III và Tổ Bộ Môn Trắc địa của trường Cán Bộ Khí Tượng Thủy Văn TP .HCM.
  • Năm 2011, khoa Trắc địa - Bản đồ thuộc trường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 1720/QĐ-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.
  • Năm 2014, khoa Trắc địa - Bản đồ được đổi tên thành khoa Trắc địa và Bản đồ theo quyết định số 2186/QĐ-BTNMTcủa Bộ Tài Nguyên và Môi Trường. 
  • Năm 2018, khoa Trắc địa và Bản đồ được đổi tên thành khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý theo quyết định của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.
zalo
028 399 14215