Công đoàn khoa

Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: tracdiabando@hcmunre.edu.vn
Hotline: 028 399 14215
Trường đại học tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh
Khoa trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý
Thông Báo Xem thêm >>
line TB

Công đoàn khoa

  • 23/10/2023

Công đoàn bộ phận Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Chi bộ Trắc địa – Bản đồ và Ban chủ nhiệm Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác Công đoàn của Công đoàn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. 

Công đoàn khoa

Công đoàn Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn bộ phận Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý đã trải qua nhiều kỳ Đại hội và Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 03 đồng chí: đồng chí Đoàn Thị Bích Ngọc giữ chức Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến giữ chức Phó chủ tịch; đồng chí Trần Văn Huân giữ chức Ủy viên. Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển là những khoảng thời gian đầy biến động, thuận lợi và khó khăn đan xen, song dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Trắc địa – Bản đồ, Ban chủ nhiệm Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý và sự quan tâm, phối hợp tạo điều kiện của các đơn vị cùng với sự nỗ lực của các đoàn viên Công đoàn, Công đoàn Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý đã vượt qua được mọi khó khăn thử thách và thực hiện tốt ba chức năng chủ yếu:

Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động  

Công đoàn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi hành các chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, viên chức và người lao động.

Các quyền lợi học tập nâng cao trình độ, thụ hưởng văn hóa, sinh họat cộng đồng của CBVC, người lao động đều được BCH Công đoàn đề xuất thực hiện. Hằng năm tổ chức cho CBVC đi tham quan du lịch, được khám sức khỏe định kỳ. Trong các dịp Lễ kỷ niệm hàng năm, Công đoàn đã tổ chức các phong trào thi đua Văn nghệ, Thể thao sôi nổi, các buổi sinh hoạt dã ngoại bổ ích.

Tham gia quản lý

Công đoàn đã phối hợp với Ban Chủ nhiệm Khoa, tham gia cùng chính quyền xây dựng nội quy, quy chế cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ thông qua việc lấy các ý kiến của công đoàn viên trong Công đoàn và động viên cán bộ viên chức thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế đó.

Chức năng giáo dục

Công tác truyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng vẫn được ưu tiên hàng đầu:

Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của công đoàn trong đó đặc biệt là chính sách BHXH, BHYT, BHTN được phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời đến với người lao động. Tạo điều kiện cho CCVC và đoàn viên tham gia học tập các lớp chính trị, học tập đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhằm nâng cao trình độ chính trị.

Tuyên truyền, vận động cán bộ viên chức nâng cao tinh thần học tập làm việc, tiếp tục tổ chức tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có hiệu quả thiết thực, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của chính quyền, Nghị quyết của công đoàn cấp trên, của Chi bộ Khoa.

Công đoàn thường xuyên vận động đoàn viên thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện: Tham gia vận động, quyên góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, ủng hộ một ngày lương vào Quỹ phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ cho đồng bào của các tỉnh, thành gặp khó khăn hoạn nạn do thiên tai, bão lũ lụt gây ra.

Với những thành tích đạt được, Công đoàn bộ phận Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của Công đoàn bộ phận Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý:

 

 

 

 

 

 

        

zalo
028 399 14215